Napisz do nas: office@szkoleniatso.pl

Uczymy w takich miastach jak: Warszawa, Poznań, Kraków i Wrocław.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie.

KRS: 0000291572; NIP: 701-007-59-19; Kapitał zakładowy: 700.000,00 PLN